“Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği dönemdir. Sadece zeka değil, insanın bütün mümkün becerileri bu dönemde oluşur. Hiçbir yaşta çocuk, zekice bir yardıma, bu dönemde olduğu kadar ihtiyaç duymaz.” Maria Montessori
Maria Montessori, çocukların özgür seçimlerinden, hatalarını kendilerinin denetlemesinden, hareket halinde olmalarından, sessizlikten, sosyal ilişkilerini kendilerinin kurmasından, çevrenin düzenli ve temiz olmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, kitapsız okuma ve yazmadan, alıştırmaların tekrarından hoşlandıklarını gözlemlemiştir. Bunu da “çocuğu çalıştım, çocuğun bana verdiklerini aldım ve onları ifade ettim. İşte montessori yöntemi budur.” şeklinde ifade etmiştir.

Montessori Yöntemi ile yetişen çocuk;

– Kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir.
- Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir.
- Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir.
- Üretken olur.
- Toplumsal bir varlık olur.
- Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir.
- Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
- Disiplini içselleştirir.
- Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl çalışacağını öğrenir.
- Kendisine ve çevresine karşı duyarlı olur.