Çizgi Ötesi Anaokulu İngilizce programımızın temel amacı; çocuklara farkli bir dilin varlığını anlatma, İngilizceyi sevdirme, bu alanda kulak – dil alışkanlığını kazandırma,  farklı bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlama,  günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri anlama ve kullanmalarını  hedefliyoruz..

Anadilimizi öğrenirken; Duyduğumuz her şeyi “Taklit” ve “Tekrar”  ederiz. Konuşmaya başlarken önce sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda da cümleleri söyleriz. Kısaca önce dinler, sonra konuşuruz. Çocuklar sadece dilini kullanır. Fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve isimlerinden haberleri yoktur.

Buna rağmen dili “mükemmel” bir şekilde öğrenebilirler. Onlar İngilizce’ yi “yabancı” bir dil olarak algılamazlar. Bunun içindir ki, ikinci dili de anadillerini öğrendikleri gibi saydığımız bu yollardan “edinirler”. Okulumuzda İngilizceyi, anadilimizi kazandığımız yollardan öğreniyoruz;

Okulumuzda İngilizce dil kazanımını edinirken yaşam becerilerine, sosyal yaşama, doğal ortamda dil kullanımına,  dili keşfetmeye, hikâye yoluyla, oyun ve drama yöntemleriyle dili kullanmaya  yöneliyoruz.