VİZYON VE MİSYONUMUZ

VİZYON: Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan bir eğitim programı ile , bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışını benimsemiş ve çocukların eğitiminde aile desteğinin önemine, mutlu , başarılı bir toplumun  mutlu, iyi eğitilmiş çocuklarla yaratılacağına inanan bireyi merkez alan, bir kurumdur.

MİSYON: Çocukların, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, gözlemleyerek, yaparak ve yaşayarak edinmesini sağlamaktır. Farkındalık düzeyi yüksek, paylaşımcı, kendini her şart ve ortamda doğru şekilde ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, tarih, milli kültür,Cumhuriyet bilincine sahip, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefini benimsemiş  bireyler yetiştirmektir.

3-6 YAŞ GRUBU EĞİTİM PROGRAMI

3-6 yaş grubu için farklı basamaklarda hazırlanan programları, çocukların örnek alma, bulunduğu gruba ait olma duygu ve yeteneği ile hız kazanır.
Okulumuzda “Çoklu Zeka“, “Montessori” ve  “Reggio Emillia“  eğitim sistemleri uygulanmaktadır.

Bilginin  amaç değil araç olduğu günümüzde, çocuklarımızın hızlı ve farklı düşünme, yaratıcı olma, problem çözme, strateji oluşturma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen yaşamsal becerilere sıkça yer verilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Anaokulumuzda çocuklarımız;
Çağdaş eğitim programı doğrultusunda yaparak-yaşayarak, sorgulayarak, araştırarak, keşfederek, katılarak ve çok yönlü eğitim materyalleri kullanarak ilköğretime ve hayata hazırlanmaktadırlar.

ÇALIŞMA SAATLERİ ve TARİHLERİ

Okulumuz resmi tatil günleri dışında hafta sonları hariç  07:30-18:30 saatleri arası hizmet vermektedir.